Farlig leg i træerne.

Sagen fra ACU

Af Jesper Jørgensen


Sagen omkring disse "kørekortkurser" i træklatring" startede i februar 2000 da Dansk Vejlederkreds henvendte sig til ACU (Amtscentralen for Undervisning i Sønderjylland) vedr. det problematiske i at udstede "Kørekort" i træklatring til lærere, undervisere og pædagoger m.fl. alene efter deltagelse på et 2-dages kursus. Siden har der været rettet adskillige henvendelser til ACU fra forskellige sider for at få dem til at reagere i denne sag.
Derudover har det også vist sig, at selve indholdet på kurserne var livsfarligt på en række områder.
Underviseren, Torbjørn Ydegaard, har sammen med ACU udgivet en manual, "Leg og liv i træerne", der beskriver "...de metoder, der arbejdes med dér."
Heller ikke henvendelser til ACU, Sønderjylland om dette problem har givet noget resultat.
Nærværende side kan bl.a. ses som et resultat af den tilsyneladende ligegyldighed med andres liv, som lægges for dagen hos ACU, når de nu igennem mere end 8 måneder har undladt at reagere på utallige henvendelser fra mange sider i denne sag.
Læs mere her!

Sidens opbygning

Jeg bygget siden op over to konkrete problemer fra hæftet "Leg og liv i træerne" og så sammelignet dem med materiale fra Petzl. Først har jeg prøvet at forklare, hvilke sikkerhedsproblemer, der er, og dernæst dokumenterer jeg det med uddrag og billeder fra hhv. Petzl og "Leg og liv i træerne". Så kan du selv sammeligne billeder og skriftligt materiale.
Nederst på siden er der der links til kilder m.m. og til et debatforum,
hvor du kan komme med din mening.


Problemstilling

De problemer jeg tager op her, er lavet efter en kritisk gennemgang af hæftet Leg og liv i træerne. af Torbjørn Ydegaard som bliver brugt til "kørekortkursus" i træklatring", der afholdes af ACU Sønderjylland.
Det er efter min mening en skærpende omstændighed, at hæftet er udarbejdet til brug for undervisere, der klatrer med børn og unge.
I hæftet er der MANGE andre sikkerhedsproblemer og uhensigtsmæssige metoder end dem, jeg konkret tager op her. Ydermere er der direkte
LIVSFARLIGE sikringsmetoder.
Disse bunder tilsyneladende bl.a. i en fundamental manglende forståelse for faldfaktoren, som er et af de væsenligste begreber at forstå ved brug af sikringsudstyr til klatring.

OBS!!!

Det bør lige næves, at også DGI har udgivet en tilsvarende "manual" i træklatring; "Vejledning 1: Leg og liv i træerne."
Også denne er skrevet af T.Ydegaard, og den indeholder groft set de samme problemer og metoder, som jeg beskriver og dermed som hæftet fra ACU.
Også her har der været rettet en række henvendelser til den ansvarlige udgiver, DGI, der imidlertid groft set har ignoreret disse henvendelser og i stedet er fortsat med at sælge hæftet.

Se materialet - Døm selv!!!!


Sikkerhedsproblem 1: slyngemetoden

Sikkerhedsproblem 2: gelænderreb 

Spørgsmålet står tilbage:

Skal der virkelig flere alvorlige uheld/dødsfald til, før nogen tager deres (myndigheds) ansvar alvorligt, reagerer, og erkender, at det, som klatrere verden over har lært om brug om sikringsudstyr og om tyngdekræfterne gennem de seneste par hundrede år, også gælder for danske pædagoger og undervisere, der ønsker at arbejde med træklatring.

Konsekvenser?

Jeg mener, at det er oplagt, at ACU snarest må skrive til de lærere og pædagoger m.fl., som gennem årene har været på de nævnte "kørekortskurser" i træklatring på ACU. skrivelsen bør indeholde en kraftig advarsel imod at bruge det lærte i "undervisningssituationer", som der eller lægges op til, både i kursusbeskrivelse og i undervisningsmateriale.
Ligeledes mener jeg, at Amtscentralen snarest bør indrykke advarsler i relevante fagblade (f.eks. pædagogernes og lærernes), både fordi man jo ikke længere kan være sikker på at få fat i alle de berørte undervisere og ikke mindst for at gøre kolleger, skolebestyrelser og forældre m.fl. opmærksomme på problemet.
Endelig bør det overvejes, om de pågældende kursister og deres respektive undervisningsinstitutioner m. fl. ikke i det mindste bør kræve kursusafgiften tilbage fra Amtscentralen.
Disse kursister og deres respektive bagland har jo både lagt penge og tid på kurset, og samtidigt har de siden kurset uvidende risikeret at udsætte børn og unges liv for fare og der er dermed samtidigt blevet spillet hasard med deres egen og deres families fremtid.
Når man ser på historien bag ved den nuværende situation, så må det nok også anbefales at overveje at kontakte eksterne fageksperter for at sikre, at det, man bruger og anbefaler er i orden og ikke mindst, at det er i overensstemmelse med gældende sikkerhedsstandarder for området.
Hvad mener du?
Kontakt os gerne og sig din mening.

Historik

Sagens gang! Sidst opdateret 11/1-2001

Faldfaktor

Definitioner og forklaring på begreberne faldfaktor og fangryk.

Definitioner

Definitioner og begreber indenfor klatring iøvrigt.

Kildeliste

Kilder, adresser mm.

Stemmeboxen

Svær for nogle!! Let for andre!! :0)

Siden er lavet i samarbejde med Dansk Vejlederkreds.