"Kørekortkursus" i træklatring 

Således udbyder ACU deres kursus. Sidst opslåede kursus var i maj 2000 og nye er på vej så vidt det vides! Jeg har skrevet det rent da min kopi er dårlig. 


"Kørekortkursus" i træklatring


Mandag 1. maj og tirsdag den 2. maj 2000 - begge dage kl. 9.00-17.00

Amtscenteret for Undervisning har to sæt klatreudstyr til udlån. Af hensyn til sikkerhed og ansvar kræves at lånere af klatreudstyret har deltaget i et "kørekortkursus", hvor man lærer at bruge udstyret korrekt.
Formålet med kurset er at give deltagerne en så grundlæggende fortrolighed med klatreudstyret, at de selv bliver i stand til på forsvarlig vis at bruge det i en undervisningssituation.
Et kørekortkursus alene er ikke en tilstrækkelig erfaring til at arbejde med træklatring. Det er kun en introduktion til det grej Amtscenterets klatrerygsække indeholder. Det er brugernes eget ansvar, at de besidder den fornødne erfaring.

Indstruktør:
Vejleder i friluftsliv Torbjørn Ydegaard, ACU

Sted:
Amtscenteret, Birkelund 1, Aabenraa (1.maj) og sønderskoven, Aabenraa (2.maj).

Kursusafgift:
Kr. 975,- inkl. kaffe, men ekskl. frokost