Hvem er Jesper ?


Mit navn er Jesper Jørgensen. Jeg er 31 år og gift. Jeg er uddannet finmekaniker og er ansat på 10. år i forsvaret hvor jeg er oversergent.
Min bagrund og forståelse for klatring har jeg fået på Klatre-Centerets
10 uger lange uddanelse, Vejlederstudiet i klatring og friluftsliv,
hvor der bl.a. arbejdes efter KAL© normerne


Hvorfor disse sider ?

Jeg har ikke lavet denne side for at forhindre nogen i at klatre i træer, da jeg selv synes det er helt fantastisk.
Men jeg er under mit studieforløb blevet opmærksom på de problemer, der er forbundet med, at der ikke i Danmark lader til at være nogen nævneværdig forståelse eller respekt for sikkerhedsproblemerne, forbundet med brug af sikringsudstyr og reb mv. ved træklatring i diverse undervisnings- og pædagogiske sammenhænge.
Det mest foruroligende har nok været, at jeg på trods af min korte klatrebaggrund, allerede kan se meget store sikkerhedsproblemer på kurser for undervisere på en offentlig institution og i en af landets største idrætsforeninger.

Formålet med siderne er at gøre opmærksom på sikkerhedsproblemerne på en del offentligt betalte klatrekurser på en måde, som er forståelig for de fleste.
Formålet er dermed samtidigt at skabe et faktabaseret grundlag for at tage stilling til , om det er rimeligt, at offentlige undervisningsinstitutioner ikke stiller formelle sikkerhedsmæssige krav til dem, de ansætter som klatre -instruktører og -ledere.