©

Uddannelsen til autoriseret

Klatre-Aktivitets-Leder© (KAL©).

©

Om KAL©-kurser, normer og prøver mm.
KAL©
KAL
© står for Klatre-Aktivitets-Leder©.
KAL
©-autorisationen med tilhørende beviser dokumenterer, at man på forsvarlig måde kan tilrettelægge klatreaktiviteter
(toprebsklatring og abseil (rapelling)) for andre i enten træer eller på klipper.

KAL
©-normerne og -beviserne blev udarbejdet af Klatre-Centeret i 1992.


Godkendelse af KAL
©-autorisationen på stort seminar i 1993.
KAL
©-normer og -pensum opnåede i 1993 anerkendelse på et stort indkaldt seminar blandt arrangører af klatreaktiviteter mm.
Seminaret blev afholdt af US-Centret i Odense med støtte fra Friluftsrådet.
Over to dage blev der opnået enighed om at anbefale at følge KAL
©-normerne, hvis man skulle tilrettelægge klatreaktiviteter.
Der blev vedtaget en KAL
©-norm for træklatring og en KAL©-norm for klippeklatring.
Derudover blev det vedtaget at anbefale, at man fik autorisation til at kunne opfylde og arbejde professionelt efter normerne gennem aflæggelse af bestået KAL
©-prøve.
Endelig blev man på seminaret enige om at pege på Klatre-Centeret som eksaminationssted og autorisationsudsteder.


Den professionelle standard for tilrettelagte klatreoplevelser.
KAL
©-autorisationen og beviserne har siden opnået udbredelse i vide kredse bl.a. hos diverse kursusarrangører og på f.eks. ungdoms-, efter- og højskoler samt blandt professionelle.

Mere end 360 personer har siden da været oppe til KAL
©-prøverne.
KAL
©-autorisationen, beviserne og de tilhørende prøver anbefales desuden af Dansk Vejlederkreds.
Der findes KAL
©-prøver for væg-, træ- og klippeklatring.
KAL
© -normerne og -beviserne er derfor standarden for professionelle arrangører af klatreaktiviteter.


Læs og download:
Du kan downloade mere information om KAL
© -normer, -autorisation og uddannelse her.
De anbefalede KAL
© -normer for klatring i træer og på klipper kan læses og downloades her.
(For at læse og udskrive filen, skal du have programmet, Acrobat Reader, der kan downloades gratis fra Adobe.)
Se også oversigten over KAL®-autoriserede.

Læe mere om:
uddannelsen til professionel
Klatre-Aktivitets-Leder
© i træklatring.
Læs også mere om uddannelse, autorisation og eksamen her.

Det er også muligt at bestille
(KAL
©) -normerne for klatreaktiviteter i træer og på klipper
direkte fra Klatre-Centeret og f.eks. få dem sendt med posten.

En Autoriseret Klatre-Aktivitets-Leder©  har gennem bestået teoretisk og praktisk prøveaflæggelse dokumenteret at kunne plan- og tilrettelægge samt gennemføre klatreaktiviteter på en forsvarlig måde. 
©

Uddannelsen til Autoriseret Klatre-Aktivitets-Leder©.
Du kan uddanne dig som Autoriseret Klatre-Aktivitets-Leder© i både træklatring og i klippeklatring.
I løbet af uddannelsen gennemgår og indlærer du bl. a. materialekendskab, sikrings- og sikkerhedsteknikker, rebbehandling, korrekt brug af udstyr, etablering af standpladser, topreb, abseil, førstemandsklatring og tilrettelæggelse for grupper.
Desuden gennemgås et udvalg af sikkerheds- og nødprocedurer, som gør det muligt at tackle uventede og farlige situationer.
Endelig gennemgåes klatreetik, adgangsforhold, indhentning af tilladelser samt ansvars- og forsikringsforhold.
Uddannelsen består af nogle dages intensivt kursus med teoretisk og praktisk gennemgang af pensum, en del træning, evt. opfølgning samt en (teoretisk og praktisk) eksamen (KAL©-prøven).
Der udstedes KAL©-bevis efter bestået prøve.

Der er gode grunde til at tage et KAL©-bevis.

- Du er bedre stillet i forhold til deltagere, forældre, kunder og myndigheder
  m. fl., der alle har krav på at sikkerheden er i orden.

- Du er bedre stillet, når du skal forhandle med forsikringsselskaber om
  f. eks. arbejdsskade- ulykkes- og erhvervsansvarsforsikringer.

- Du er bedre stillet juridisk, hvis du skulle komme ud for et uheld.

©
©

© Disse sider må ikke kopierers, hverken helt eller delvist, uden skriftlig tilladelse fra Dansk Vejlederkreds.