Farlig leg i træerne.

Sagen fra DGI

Af Jesper Jørgensen


Sagen omkring hæftet "Vejledning 1: Leg og liv i træerne." startede for så vidt i 1994, da en række personer, herunder Dansk Vejlederkreds, henvendte sig til Danske Gymnastik og Idrætsforeninger (DGI) vedr. det problematiske i, at DGI lader folk udnævne sig selv til klatreinstruktører i DGI uden, at disse forinden har bestået en sikkerhedsprøve.
2 år senere, i sommeren 1996, udgav DGI en maual, "Leg og liv i træerne", som tilsyneladende indeholder de sikringsteknikker til brug ved træklatring, som DGI anbefaler.
Manualen indeholder en række livsfarlige sikkkerhedsanbefalinger, og der rettes straks en skarp kritik af DGI fra flere sider.
Mere end 4 år og mange advarsler senere, i november 2000, sælges manualen fortsat gennem DGI til hvem som helst!
LÆS MERE OM BAGGRUNDEN HER!

- På denne side kan du se noget af baggrunden for kritikken af hæftets sikkerhedsmæssige anbefalinger og dermed også for kritikken af DGI, der, på trods af advarslerne om de livsfarlige sikkerhedsmæssige anbefalinger i hæftet, helt undlod at tage disse alvoligt og fortsatte med at sælge hæftet gennem mere end 4 år.

Sidens opbygning

Jeg bygget siden op over to konkrete problemer fra hæftet "Leg og liv i træerne" og så sammelignet dem med materiale fra Petzl. Først har jeg prøvet at forklare, hvilke sikkerhedsproblemer, der er, og dernæst dokumenterer jeg det med uddrag og billeder fra hhv. Petzl og "Vejledning i: Leg og liv i træerne.". Så kan du selv sammeligne billeder og skriftligt materiale.
Nederst på siden er der der links til kilder m.m. og til et debatforum,
hvor du kan komme med din mening.


Problemstilling

De problemer jeg tager op her, er lavet efter en kritisk gennemgang af hæftet; "Vejledning i: Leg og liv i træerne." af Torbjørn Ydegaard som sælges og bliver anvendt af Danske Gymnastik og Idrætsforeninger.
Det er efter min mening en skærpende omstændighed, at hæftet er udarbejdet til brug for undervisere, der klatrer med børn og unge.
I hæftet er der MANGE andre sikkerhedsproblemer og uhensigtsmæssige metoder end dem, jeg konkret tager op her. Ydermere er der direkte
LIVSFARLIGE sikringsmetoder.
Disse bunder tilsyneladende bl.a. i en fundamental manglende forståelse for faldfaktoren, som er et af de væsenligste begreber at forstå ved brug af sikringsudstyr til klatring.
På trods af, at både forfatteren af hæftet, Torbjørn Ydegaard, og udvalget for natur og friluftsliv erkender, at hæftet indeholder en række livsfarlige sikkerhedsanbefalinger, så nægter både friluftsudvalget og den "ansvarlige" ledelse v. generalsekretær, Henning Brix at indrykke en advarsel i DGI's blade!
Læs den ineressante reaktion fra generalsekretær for DGI, Henning Brix, sidst i historikken.

OBS!!!

Det bør lige næves, at også Amtcenteret for Undervisning sønderjyllands amt har udgivet en tilsvarende "manual" i træklatring; Leg og liv i træerne.
Også denne er skrevet af T.Ydegaard, og den indeholder groft set de samme problemer og metoder, som jeg beskriver og dermed som hæftet fra DGI.
Også her har der været rettet en række henvendelser til den ansvarlige udgiver, der har erkendt at der i hæftet er livsfarlige sirkringteknikker.
SE SAGEN FRA ACU HER!

Se materialet - Døm selv!!!!


Sikkerhedsproblem 1: slyngemetoden

Sikkerhedsproblem 2: gelænderreb 

Spørgsmålet står tilbage:

Skal der virkelig flere alvorlige uheld/dødsfald til, før nogen tager deres (myndigheds) ansvar alvorligt, reagerer, og erkender, at det, som klatrere verden over har lært om brug om sikringsudstyr og om tyngdekræfterne gennem de seneste par hundrede år, også gælder for danske instruktører og undervisere, der ønsker at arbejde med træklatring.

Konsekvenser?

Jeg mener, at det er oplagt, at DGI snarest må advare både i egne tidsskifter (Dansk Ungdom & Idræt og Krumspring) og i andre relevante fagblade (f.eks. pædagogernes og lærernes) imod brugen af "manualen", i sikringsteknikker ved træklatring, "Leg og liv itræerne" af Torbjørn Ydegaard, som DGI nu har solgt i mere end 4 år.
Dette bør man både overveje, fordi man jo ikke kan være sikker på, at de, som har købt hæftet, orienteres gennem DGI-systemet og selvfølgelig også for at skolebestyrelser og forældre m.fl. opmærksomme på problemet.
Derudover bør det overvejes, om køberne af manualen ikke bør have/kræve deres penge for denne manual retur.
Ved at følge anvisningerne i manualen har køberne uvidende risikeret at udsætte børn og unges liv og førlighed for fare, og der er dermed samtidigt blevet spillet hasard med deres egen og deres families fremtid.
Når man ser på historien bag ved den nuværende situation, så må det nok også anbefales at overveje at kontakte eksterne fageksperter for at sikre, at det, man bruger og anbefaler er i orden og ikke mindst, at det er i overensstemmelse med gældende sikkerhedsstandarder for området.
Hvad mener du?
Mail gerne til os på: post@vejlederkreds.dk

Historik

Sagens gang! Sidst opdateret 24/5-2001

Faldfaktor

Definitioner og forklaring på begreberne faldfaktor og fangryk.

Definitioner

Definitioner og begreber indenfor klatring iøvrigt.

Kildeliste

Kilder, adresser mm.

Stemmeboxen

Svær for nogle!! Let for andre!! :0)


Siden er lavet i samarbejde med Dansk Vejlederkreds.