Klatring med "gelænderreb".


Ældre udgivelse.


Nyeste udgivelse.

DGI's metode!

Her forklares hvorledes et statisk reb sættes op i et træ med mellemsikringer. Træet er således opdelt i "klatresektioner" så der kan være flere klatrere i træet samtidig. Klatrerne udstyres med 2 slynger således, at de hele tiden er sikret med minimum en slynge når de skifter "klatresektion". Billedet viser en person der klater på "gelænderreb". I den nyeste udgivelse er der blevet påtegnet en prusik som "sikring" på trods af, at en prussikslynge kun holder til ca. 530 kg. statisk træk og på trods af, at slyngen let kan blive belastet med en faldfaktor på 2. !
Læs mere om det specielle problem i den forbindelse her: ("Slyngemetoden").
Læs dokumentation her!
 

Sikkerheds-problem!

Faren består i, at klatreren falder, når han er ved toppen af klatresektionen. Klatreren får således et styrt på 4 m i en 120 cm statisk slynge.
Klatreren får således et faktor 3,5 styrt!!!
Dette er så alvorligt, at det ligger helt uden for normalrammerne
(0 < x < 2). Billedet viser i venstre side en der falder med en specialbremse og i højre side en der klater med et stykke reb. Det er situationen i højre side børn der klatrer gelænderreb kan udsættes for.
Sammenlign billederne nederst på siden.
Læs dokumentation her!


Klik på den røde ring


Mine bemærkninger

Selv om en række situationer i T. Ydegaard's instruktionshæfte indebærer alvorlig risiko for styrt på en faldfaktor på over 2, så kommer T. Ydegaard på intet tidspunkt i sit hæfte ind på begrebet, faldfaktor!
Dette på trods af, at faldfaktoren er et af de vigtigste begreber at forstå i forbindelse med klatring.
Faldfaktoren vil ved normal klatring ikke ovestige 2.
Når faldfaktoren nærmer sig 2*, så påvirkes udstyret med enbelastning, der ligger på eller over brudstyrken for udstyret.
I DGI-hæftet, Leg og liv i træerne opfordres læserne til at lade deltagerne ved klatrearrangementer udsætte sig selv for styrt med en faldfaktor på helt op til 4 !
Petzl siger følgende om styrt over faktor 2:
"Ved et fald over faktor to er intet sikkert ......
Hverken karabiner, reb(statisk eller ej), ingen webbing, ingen seler........."


*
(Faldfaktorer, der er større end to kan f.eks. forekomme når man klatrer Via Ferratas, som i princippet er det samme som gelænderrep, bare på klipper.
Dette kræver imidlertid en overordentlig god og intuitiv forståelse for begrebet faldfaktor og desuden en helt speciel klattersteigbremse, som er lavet til at kunne klare faktorstyrt over 2.)


Dette gælder uanset, om faldet kun er ganske kort.
Som Petzl skriver:
"Et fald på mindre end 4 fod (ca. 1,2 meter) på et statisk reb eller en slynge kan skabe tilstrækkeligt fangryk til at forårsage alvorlige legemsskader eller døden."

Hertil kommer, at T. Ydegård anbefaler at bruge statiske slynger på sine "gelænderreb"!
Petzl siger det er livsfarligt!:
"Slynger og mellemsikringer er at betragte som statisk reb...
Anvendt til sikringsbrug, uden et dynamisk reb, er mellemsikringer (slynger) lige så farlige som et statisk reb."

I den nyeste udgivelse af hæftet, er der blevet påført en prusik som sikring til klatreren.
I praksis vil det være meget svært at skulle føre en prusik foran sig og binde prusik af og på mellem hver sektion, samtidig med at skulle kippe sine slynger af og på mellem sektionerne.
For at kunne gøre dette vil det være umuligt at klatre med begge hænder.
Dertil kommer, at en prussik langt fra har tilstrækkelig brudstyrke og dynamik til at opfange selv meget små styrt. En prusik kan kun holde til ca 530 kg, og er bl.a. derfor helt uegnet til at klare et faktorstyrt.

Du kan se mere om forfatterens opfattelse af faldfaktorbegrebet på siden om det tilsvarende hæfte fra ACU.

Udover, at begrebet faldfaktor slet ikke er forsøgt forklaret i hæftet, så vil det under alle omstændigheder i praksis være umuligt at bruge metoden til at tage begyndere med op i træerne, som forfatteren lægger op til, bl.a. fordi det vil være helt urealistisk at forestille sig, at nybegyndere både ville kunne at flytte prussikken forsvarligt og samtidigt opnå en dyb og instiktiv forståelse for nødvendigheden af hele tiden at være bevidst om faldfaktorens betydning, hvis man klatrer med prussik.

Det kunne se ud, som om DGI på et tidspunkt har erkendt, at gelændermetoden var farlig og, at de derfor har forsøgt at reparere på dette ved påtegning af en prusik. Dog har de ikke ændret i teksten, og de forklaret hvorfor denne ændring er sket.
Ej heller har de forklaret, hvorledes en prusik bindes og hvilke sikkerhedsforhold, der gælder for anvendelsen af denne.
Der vil endvidere være stor mulighed for at prusikken enten låser eller bliver bundet forkert på hvis det er urutinerede klatrere der anvender denne.

Se materialet og døm selv !!!!!!Gelænderreb
af
T.Ydegaard
Billede fra "leg og liv i træerne" DGI
Den skjulte fare i Via Ferattas
af
Petzl.Billede fra Petzl 2000 katalog www.petzl.com