Uddannelser i natur- og friluftsliv. sejlads, kano, kajak, klatring. Pensumbeskrivelser. Eksamenskrav. Litteratur. Kompetenceniveauer. Ledere, instruktører, vejledere.Kanoprøven. Havkajakuddannelse. Klatre-Aktivitets-Leder-uddannelsen, Søsportsprøve mv.

Klik på logoet, hvis du vil starte forfra på vejlederkredsens webside©

Kompetenceniveauer
indenfor friluftsliv.

Nedenstående model angiver kompetenceniveauer indenfor natur- og friluftsliv, både generelt og specifikt.
Der skelnes mellem personlige kompetencer (grønne) og professionelle kompetencer (blå).
Kompetenceforholdet mellem de forskellige niveauer indebærer, at man maksimalt har kompetence til at forestå tilrettelægning, undervisning eller vejledning på et niveau, der ligger to trin under det, som man selv har formel autorisation indenfor. Autorisationerne bygger på teoretiske og praktiske eksaminer med objektive, offentliggjorte, nedskrevne beståelseskriterier, helst med ekstern censur.
Således skal man f.eks. minimum være Klatre-Aktivitets-Leder© eller DiveMaster for at kunne tilrettelægge respektive klatring eller dykning på oplevelsesniveau.

Nedenfor vises de forskellige niveauer, og der angives eksempler på konkrete autorisationer.
Endelig angives de overordnede begreber for kompetenceniveauer, som de bruges i Skandinavien.
Se evt. nærmere under Dansk Vejlederkreds’ definitioner.
Se en nærmere forklaring her.

- Autorisation på lederniveau opnås gennem aflæggelse af bestået teoretisk og praktisk prøve på det enkelte felt.
- Autorisation på instruktør-niveau opnås gennem yderligere erfaringer, typisk af flere års varighed samt aflæggelse af instruktøreksamen.
- Autorisation på vejlederniveau opnås gennem yderligere mangeårige erfaringer, både med egenpraksis og med tilrettelægning og undervisning indenfor området. Erfaring dokumenteres vha. logbog, der skal godkendes.
Derudover aflægges for en del områder egentlig eksamen med udstedelse af autorisation.


Download kompetencemodellen som pdf-fil.
Pdf-filer kan læses med programmet
Acrobat Reader, der kan downloades gratis her:

Åbn først programmet, Acrobat Reader, og åbn dernæst pdf-filen fra programmet.

Klik her eller på billedet for at
downloade kompetencemodellen.

Den professionelle kompetencemodel for frilufts- og risikoaktiviteter med 5 niveauer.

Modellen er generel for alle risikoaktiviteter, omfattet af straffelovens bestemmelser om skærpet ansvar, og danner desuden grundlag for forsikringsselskabernes, håndtering af både ulykkesforsikringer og erhvervsansvarsforsikringer.

De første 2 er brugerniveuer.
De sidste 3 er professionellt kompetencegivende og certificeringskrævende niveauer, der bygger på, at den professionelle kompetence dækker gennemførelse af aktiviter/uddannelser eller ture på et niveau, der minimum ligger to trin lavere.

1. (bruger) niveau er oplevelses/tivoliklatringen, hvor deltageren i udgangspunktet ikke behøver at vide noget som helst og, hvor andre har ansvaret for sikker tilrettelæggelse og gennemførelse.
I klatring bør arrangøren være professionelt certificeret til niveau 3, f.eks. KAL® (Klatre-Aktivitets-Leder).
En parallel fra PADI-dykning kunne være prøvedykket i svømmehallen, hvor den ansvarlige minimum er certificeret DiveMaster.

2. (bruger) niveau er grundkurset/uddannelsen/"kørekortet", hvor deltageren lærer tilstrækkelig til selv siden at begynde at klatre forsvarligt.
I klatring bør arrangøren være professionelt certificeret til niveau 4, f.eks. Klatreinstruktør.
En parallel fra PADI-dykning kunne være Open Water Diver uddannelsen, hvor den ansvarlige minimum er certificeret Dykkerinstruktør.

3. (professionelle) niveau er aktivitetslederuddannelsen, hvor deltageren lærer og siden dokumenterer gennem professionel certificering, at han kan tage professionelt, skærpet juridisk ansvar for at tilrettelægge og gennemføre klatreaktiviteter (toprebsklatring, abseil (rapelling) for andre inkl. diverse redninger. (Niveau 1).
I klatring bør det minimum være på niveau med KAL®,
Der findes KAL®-uddannelser og certificeringer i både træ- og klippeklatring.
Begge dækker også vægklatring.
Du kan bl.a. se mere her.
En parallel fra PADI-dykning kunne være uddannelsen til certificeret DiveMaster.

4. (professionelle) niveau er instruktøruddannelsen, hvor deltageren lærer og siden dokumenterer gennem professionel certificering, at han bl.a. kan tage professionelt, skærpet juridisk ansvar for at uddanne nye klatrere til siden at kunne klatre sikkert på egen hånd. (Niveau 2).
I klatring kunne det f.eks. være MIA Summer og Winter.
En parallel fra PADI-dykning kunne være uddannelsen til certificeret dykkerinstruktør.

5. (professionelle) niveau er uddannelsen til vejleder/bjergguide/alpininstruktør, hvor deltageren lærer og siden dokumenterer gennem professionel certificering, at han bl.a. kan tage professionelt, skærpet juridisk ansvar for at tage mindre grupper med i bjergene samt for uddannelse af andre inden for alle niveauer af klatring, herunder niveau 3).
I klatring kunne det f.eks. være UIAGM.
En parallel fra PADI-dykning kunne være uddannelsen til certificeret Mastet Scuba Diver Trainer.


Dansk Vejlederkreds
Tlf: (+45) 56-94 90 00
Mail: post@vejlederkreds.dk
Web: www.vejlederkreds.dk