©

DEFINITIONER,
Vejledning i ...(natur- og friluftsliv):


Med udgangspunkt i beslutningerne om vejledning i naturligt friluftsliv på Trantjernseminaret i 1979 definerer
Dansk Vejlederkreds vejledning i natur- og friluftsliv således:
Læs også historien om Den lille dreng.

1. Situationen.
Vejledning i natur- og friluftsliv bør foregå i mest mulig fri natur. Hermed menes natur, som ikke har fået sine oprindelige rytmer svækket eller ødelagt. Situationen bør være nær og kendt, og den vælges efter deltagernes forudsætninger.
Tur efter evne.
Det, at situationen bør være nær og kendt i forbindelse med vejledning i dansk natur- og friluftsliv prioriteres i almindelighed højere end, at den bør foregå i mest mulig fri natur.

2. Gruppestørrelsen.
Selv om økonomiske interesser eller standard-forholdstal mellem lærer og elever, frister til at arbejde med store grupper, må hensynet til kvalitet i vejledningen veje tungest. Alt efter former for natur, årstid og gren af friluftslivet bør
gruppestørrelsen være fra 2 til 7 plus vejleder.

3. Gruppesammensætningen.
Inddeling efter interesse eller færdighed er utjenlig i natur- og friluftsliv.
Grupperne bør sammensættes så mangfoldige, at grupperne i størst mulig grad kan være selvhjulpne og skabende under alle forhold.

4 Varigheden.
Da de, der først og fremmest har behov for vejledning i natur- og friluftsliv, er dem, der lever mest adskilt fra fri natur, bør varigheden af vejledning i natur- og friluftsliv være af en sådan længde, at deltagerne ikke bare når at øve aktuelle færdigheder men også at udvikle et vist kendskab til fri natur og når at opleve naturens rytme.
Dette kræver forløb på mindst et døgns varighed.

5 Levemåden.
Vejledning i natur- og friluftsliv bør være præget af deltagelse i gruppens liv (f.eks. rådslagninger, vurderinger, valg, hjælpsomhed, skabende evner mm.) såvel som i naturens liv (f.eks. mærke og føje sig efter naturens rytmer - årstid, vejr, føre etc.)
I natur-og friluftslivet søger vi at fremme harmoni i vort forhold til naturen.

6 Udstyr, beklædning og mad mm.
Den frie natur kan let blive kulisse for friluftsaktiviteter, hvis vi ikke er kritiske i vort valg af udstyr mm.
Valg af hensigtsmæssigt udstyr er først og fremmest vigtigt, når det gælder deltagernes liv. (Funktion, fartdyrkelse, mode, slik etc.)
Men det er også vigtigt, når det gælder naturens liv. (Energiforbrug og forurening ved fremstilling, brug og bortskaffelse.)

7. Krav til Vejledere i Natur- og Friluftsliv.
En vejleder i natur- og friluftsliv er forpligtet overfor hensynet til deltagernes liv, men også overfor hensynet til naturens liv.
Dvs. at friluftslivet ikke må føre til skader på eller ødelæggelse af natur-eller kulturlandskaber.
Følgende krav bør derfor stilles til en vejleder i natur- og friluftsliv:
a) Godt kendskab til fri natur.
b) Godt kendskab til vejledningsprocessen
c) Vilje og evne til at arbejde med vejledning i natur- og friluftsliv på en måde, der ikke skader hverken deltagerne eller naturens liv.
d) Deltagelse i samfundslivet med den hovedinteresse at arbejde for større harmoni i forholdet mellem natur og mennesker.
e) Alsidig og dyb viden og erfaring samt færdigheder med i hvert fald ét konkret friluftsområde, f.eks. havkajak, kano, vinterfriluftsliv, sejlads, klatring eller vinterfriluftsliv på et dokumenteret (certificeret) niveau, der meget væsentligt overskrider instruktørniveau på det givne område.
Se information om kompetenceniveauer i friluftsliv.
f) Alsidig og dyb viden, erfaring samt færdigheder med liv under åben himmel på alle årstider under meget varierede forhold.

Se evt. også definitionen på Natur- og friluftsliv her.

Du kan også se en lille sjov historie, der kort forklarer lidt om
forskellene på undervisning og vejledning.

©


© Disse sider må ikke kopierers, hverken helt eller delvist, uden skriftlig tilladelse fra Dansk Vejlederkreds.