©

DEFINITIONER,
Natur- og friluftsliv:


Med udgangspunkt i beslutningerne om vejledning i naturligt friluftsliv på Trantjernseminaret i 1979 definerer
Dansk Vejlederkreds vejledning i natur- og friluftsliv således:


Ved natur- og friluftsliv forstår vi liv under åben himmel.
Med begreberne "natur- og friluftsliv" og "friluftsliv" mener vi trivsel ved og lyst til et udeliv i, af og med naturen.
Det betyder bl.a., at friluftsliv indebærer ture og arrangementer af mindst et døgns varighed, idet dette er en forudsætning for, at de cirkulært baserede rytmer, som er naturlige for alle levende individer, får mulighed for at komme til udtryk og dermed påvirke og åbne os for omgivelserne.

I natur- og friluftslivet søger vi desuden at fremme harmoni i vort forhold til naturen.

Ved natur- og friluftsliv, forstår vi ligeledes et liv, hvor vi tager hensyn til naturen og til de kulturlandskaber, vi færdes og lever i.
Der er både tale om et umiddelbart hensyn til ikke at øve skade på de omgivelser, vi er en del af, og om en mere overordnet ansvarlighed for, at vore aktiviteter under åben himmel bidrager til, at også fremtidige generationer kan få del i disse oplevelser.

Vore handlinger i forbindelse med natur-og friluftsliv må ikke på længere sigt kunnne betyde, at mulighederne for at leve et liv under åben himmel fremover indskrænkes.
Friluftsliv, hvor naturen optræder som modstander, og oplevelserne domineres af stress, frygt eller ubehag, har ingen plads i natur- og friluftslivet.

Når vi arbejder med natur- og friluftsliv tilstræber vi bl.a. at have en bevidst holdning til vort forbrug af ressourcer og energi.
Dette kan f.eks komme. til udtryk gennem vort valg af udstyr, tøj samt gennem vort valg af fødevarer.
Disse ting vil ofte være fremstillet på en naturlig måde af materialer, der er så naturnære som muligt

Vi opfatter begrebet, natur- og friluftsliv som et hele.
Friluftsliv kan give anledning til meget brede tolkninger, der medfører, at man kan tale om friluftsliv, lige så snart man går uden for en dør.
Naturliv, derimod, indeholder nogle værdier, der tager naturen og det naturlige som udgangspunkt.
Sammen dækker begrebet over en bevidst måde at omgås med og færdes i vore natur- og kulturlandskaber på.

Se også definitionen på Vejledning.

©


© Disse sider må ikke kopierers, hverken helt eller delvist, uden skriftlig tilladelse fra Dansk Vejlederkreds.