Klik på logoet, hvis du vil starte forfra på vejlederkredsens webside©

Maling på klipperne.
- Et redskab i kommerciel tilrettelægning af rapelling?


I efteråret 2002 blev vi gjort opmærksomme på, at der på et af klatrestederne på nordbornholm er blevet malet med rød maling på klipperne.
Formålet er tilsyneladende at lette tilrettelægningen af kommerciel rapelling på stedet.
Nedenfor kan du se et par billeder af situationen:


SITUATIONEN.

Klipperne på den nordlige side af Ravnedal indeholder et antal klatreruter af forskellig sværhedsgred, typisk med overhængende partier.
Derudover benyttes stedet af et enkelt firma til at arrangere rapellekurser.
Det er tydeligt, når man ser malingen, at den skal hjælpe deltagerne på rapellekurser til at få lagt rebet et bestemt sted, så det slides mindre.
Det er altså nærliggende at antage, at malingen må være påført af en aktør med et ganske stort antal gæster.
Der er ikke tidligere blevet observeret maling på klipperne, og det er derfor overvejende sandsynligt, at den er blvet påmalet i løbet år 2002.
Efter, at vi havde opdaget, at der var malet på klipperne, kontaktede vi Skov- og Naturstyrelsen, der administrerer området.
Skovrider, Tom Nielsen, kunne den 29. november 2002 oplyse, at der ikke var givet tilladelse til at male på klipperne.
Han kunne endvidere oplyse, at at der kun havde været anmeldelser fra en eneste arrangør af rapelling på stedet i løbet af året, nemlig Jacob Rømer/Klatreskolen på Bornholm/Team Baltic.
Jacob Rømer oplystes at have anmeldt en længere række rapellearrangementer på stedet i år 2002.
Jacob Rømer opgives iøvrigt at være formand for uddannelsesudvalget i Dansk Bjergklub.


Foto: Martin L. S. Nielsen


Foto: Martin L. S. Nielsen

KLATREETIK
Det er i grundlæggende strid med gældende etik blandt klatrere på Kullen og Bornholm at male på klipperne.

Dette fremgår bl.a. af et sæt normer for gældende klatreetik, som der for ikke så mange år siden blev opnået enighed om på et stort møde i Århus, hvor alle landets klatreklubber var inviterede.
Du kan læse og downloade de vedtagne etiske normer for klatring her.
At det er noget, som man generelt har set set meget alvorligt på, fremgår desuden bl.a. af, at Dansk Bjergklub for nogle år siden ekskluderede et medlem netop for at male på klipperne på Kullen (Svenskeruten),

At det derudover også er det eneste medlem, som hidtil er blevet ekskluderet fra klubben er med til at understrege, at det anses for helt uacceptabelt at male på klipperne.
At der siden den gang ydermere er blevet indført og forsøgt indført en række klatreforbud på Kullen og Bornholm understreger kun yderligere, hvor vigtigt det er, at vi holder fast i, at vi aldrig maler på klipperne.
På den baggrund kan DBs tilsyneladende passivitet i den aktuelle sag godt undre.

Dansk Vejlederkreds støtter den gældende klatreetik og tager stærkt afstand fra, at man maler på klipperne med det klare formål, at lette kommercielt gennemførte masseoplevelsesarrangementer, indeholdende rapelling (abseil) på klipperne.

Især Danmarks Naturfredningsforurening og Dansk Ornitologisk Forurening har siden starten af 1990'erne forsøgt at få totalforbudt al klippeklatring på hele Bornholm.
På den baggrund står det klart, at det er endog meget uklogt at give disse mennesker yderligere argumenter imod klippekaltring ved at male på klipperne.
Udover, at Dansk Bjergklub altså tidligere har eksluderet medlemmer for at male på klipperne, så står den aktuelle arrangør også i dag meget isoleret med sit forsøg på at lette sine kommercielle rapellearrangementer ved at male på klipperne, som det bl.a. fremgår af en debat dette efterår på Dansk Bjergklubs debatside.

God fornøjelse

Dansk Vejlederkreds 
©
Klik på logoet, hvis du vil starte forfra på vejlederkredsens webside


© Disse sider må ikke kopierers, hverken helt eller delvist, uden skriftlig tilladelse fra Dansk Vejlederkreds.