Klatring træklatring. Farlige, dumme og unødvendige sikkerhedskrav til klatreudstyr fra EU. Klatring, klatrere og bjergbestigere belemres med overflødige og forvrøvlede krav til sikkerhedsudstyr fra EU. EU stiller både urimelige umulige og tåbelige krav krav til klatrere og deres brug af klatreudstyr! Klatring i træer og på klipper. Bjergbestigning.

Dansk Vejlederkreds' webside
Sikkerhredssiden


©

Har du husket at desinificere dit klatreudstyr
med "kvarternære ammoniumforbindelser"
og skylle det ned bagefter?
Se mere om EU's absurde krav


Når man køber klatreudstyr medfølger der ofte en række mærkværdige sikkerhedsanbefalinger, som producenten tilsyneladende skal vedlægge iflg. EU-krav (Annex 11b i Directiv no. 89/686/EEC fra Den Europæiske Union, omfattende Udstyr for Personlig Sikkerhed (PPE).


Til højre herfor kan du læse, hvad DMM skriver, at EU kræver, at der skal stå om desinficering af kiler.

Nedenfor kan du se hele det informationsark, som f.eks. DMM vedlægger, når man køber en af deres kiler, karabiner eller for den sags skyld slynger. Se mere om den sag her.

- Klik under dokumentet, så får du hele dokumentet frem i bedre opløsning i et nyt vindue eller
- Klik i de røde indramninger for at se henholdsvis:

kravet om udfyldning af skema,
kravet til desinficering eller
kravet fra EU om, at disse informationer gives til brugerne.

Dokumenterne kommer frem i et nyt vindue, som du kan lukke, når du har læst færdigt.

 

Udstyret skal "...renses i rent, varmt vand af vandværkskvalitet (temperatur ikke over 40 grader C)." og videre, at den skal "...desinficeres med et desinfektionsmiddel, indeholdende kvarternære ammoniumforbindelser, forstærket med klorhexidin (f.eks. Savlon), i tilstrækkelig opløsning til at gøre desinfektion effektiv. Udstyret nedlægges i en opløsning af den anbefalede koncentration i rent vand (pH 5,5 -8,5)." Se selv i DMM's produktinfo.
Som producenten skriver:
"Det er hensigten, at disse informatioer og oplysninger skal opfylde kravene i annex 11b i Directiv no. 89/686/EEC fra Den Europæiske Union, omfattende Udstyr for Personlig Sikkerhed (PPE).
En del af de givne oplysninger kan forekomme irrelevante, men ifølge det nævnte direktiv har vi pligt til at opgive disse informationer til brugeren af dette udstyr."

Man kunne måske tro, at en så åbenlyst tåbelig anbefaling var en fejl, der hurtigt ville blive rettet.
Imidlertid lader det ikke til at være tilfældet.
DMM fortsætter således anbefalingerne, og ikke nok med det.
De udvider dem nu også til at omfatte båndtape!!
Se dokumentationen.

At det ikke kun er DMM, der føler sig forpligtede af EU til at give de nævnte oplysninger fremgår bl.a. af, at også f.eks.
Kong givcr en lignende information, når man køber et af deres produkter.
Denne er dog så sprogligt forvansket, at den er både morsom og livsfarlig, hvis den følges.
Se selv.


Læs også korrespondancen fra Berlingske Tidende om sagen.


DMM's sikkerhedsanbefalinger


Læs også det (tragi)komiske eksempel på,
hvad udstyrsproducenten, KONG, skriver om desinificering.

Læs yderligere korrespondancen fra Berlingske Tidende om sagen.


Dansk Vejlederkreds mener, at der må være grænser for, hvad EU's embedsmænd skal beskæftige sig med.
Vi kender ingen klatrere, der nogensinde har desinficeret deres kiler.
Og da slet ikke med kvarternære ammoniumforbindelser, hvis man da ellers overhovedet ved, hvad det er.
Samtidigt er der vel heller ikke nogen, der har mere grund til at være forsigtige end brugerne af udstyret selv.
Dertil skal lægges, at det groft set aldrig er selve udstyret, der er problemet, men derimod brugeren.
På den baggrund forekommer de nævnte EU-krav til f.eks. desinficering absurde.

Hvad er meningen?


Du er selvfølgelig også velkommen til at skrive en mail til Dansk Vejlederkreds.

©


© Disse sider må ikke kopierers, hverken helt eller delvist, uden skriftlig tilladelse fra Dansk Vejlederkreds.