©

Træklatreforening

På generalforsamlingen, 2000, besluttede Dansk Vejlederkreds at tage initiativ til en ny træklatreforening.
Baggrunden var bl.a., at vi syntes, at der manglede et reelt forum for folk med en egen interesse
for rekreativ træklatring.
Gennem de senere år er træklatring i Danmark primært blevet et redskab i pædagogiske sammenhænge.
For mennesker med en egentlig egeninteresse for det at klatre i træer med brug af sikringsudstyr
har det været vanskeligt at finde ligesindede.
Det er håbet, at træklatreforeningen både kan samle og styrke interessen om denne spændende interesse.

Vi har igennem årene stødt på en del træklatreinteresserede personer, og vi føler, at tiden nu er inde til at stifte en forening for mennesker med denne interesse.
På generalforsamlingen tilbød René van der Ploeg at stå som koordinator af arbejdet og for på et tidspunkt i sommeren 2002 at stå for indkaldelse og stiftende generalforsamling.
En forudsætning for, at dette arbejde skal lykkes er selvfølgelig, at alle med interesse for sagen melder sig.
Det er ikke meningen, at René skal gøre alt arbejdet.
Han er "bare" initiativtager.
Det vil være fint, hvis man også selv er indstillet på at gøre en lille indsats for at få foreningen i gang.


Umiddelbart kunne vi forestille os, at den nye forening arrangerede fællesture, kurser, seminarer og træf for interesserede medlemmer og ligesindede i andre lande.
Det vil også være en mulighed, at foreningen kan komme til at have en rådgivende funktion, f.eks. mht. udarbejdelse / rekommandation af sikkerheds -regler og -standarder for træklatring.
Derudover kunne man forestille sig; at det var en god ide, at udgive et medlemsblad, som kan holde folk orienterede om nuheder og begivenheder af relevans, både i og udenfor foreningen.
Men alt dette er selvfølgelig op til medlemmerne (dig).

Hvis du er interesseret i sprøgsmål om træklatring og sikkerhed, kan du også se på det nye
forum om sikkerhed ved træklatring.

Hvis du er interesseret i at være med i den nye forening og måske oven i købet i at være med i det stiftende arbejde, så kan du kontakte:

René van der Ploeg
Hovedvejen 29
8586 Ørum, Djurs

Du kan også maile på:
ploeg@worldonline.dk


Du er selvfølgelig også velkommen til bare at høre dig for, hvad det hele går ud på.
Vi ser frem til at høre fra dig.

Du er selvfølgelig også velkommen til at skrive en mail til Dansk Vejlederkreds.

©


© Disse sider må ikke kopierers, hverken helt eller delvist, uden skriftlig tilladelse fra Dansk Vejlederkreds.