Friluftsliv. Action. Adventure. Teambuilding. Klatring. Rapelling, Advarsler imod useriøse og farlige firmaer, organisationer og personer indenfor frilufts- og oplevelsesbranchen. Dokumentation.. Afsløring af sikkerhedsproblemer hos både private og offentlige kursusudbydere, bl.a. i klatring. Sikkerhed. Debat. Kvalitativ udvikling af dansk friluftsliv. Brancheforeningen for professionelle vejledere i natur- og friluftsliv. Dansk Vejlederkredss

©


Velkommen til vores oversigt over firmaer og enkeltpersoner mm, omtalt i sagerne om sikkerhedsproblemer i forbindelse med friluftsliv og klatring.
- Skal du holde polterabend, eller skal dit barn på friluftstur?
Det var måske en god ide at checke denne oversigt forinden.
Her kan du hurtigt orientere dig om, hvem der er nævnt i vore beskrivelser og sætte dig ind i den bagvedliggende dokumentation.
Oversigten indeholder mere end 160 referencer, som det kan være værd at se nærmere på, hvis du f.eks. står for at skulle påbegynde en friluftsuddannelse eller, hvis du står for at hyre et firma, en enkeltperson eller en klub til et arrangement eller et kursus mv.

Desværre har praksis og mange års erfaringer vist, at myndigheder ikke kan eller vil gøre noget ved selv alvorlige sikkerhedsproblemer.
Et af de mest effektive redskaber i den situation har vist sig at være offentliggørelse af navnene på de mest useriøse udbydere med tilhørende dokumentation.

Det skal understreges, at oversigten på ingen måde er dækkende eller fuldstændig, ligesom visse referencer måske ikke i sig selv dækker over direkte uansvarlighed.
Vi kender til en del flere useriøse og livsfarlige arrangører og kursusudbydere mv., end de, som du aktuelt finder i nedenstående oversigt. En del af disse er vi i færd med at færdiggøre dokumentationen omkring, og de vil derefter blive lagt ud.


Siden slutningen af 1980'erne, op gennem 90'erne og ind i dette årtusinde er brugen af klatring og klatreaktiviteter samt friluftsliv og friluftsaktiviteter i forskellige tilretttelagte sammenhænge vokset anseeligt.

Dette lader til at have skabt en efterspørgsel efter arrrangører og instruktører, særligt indenfor de sikkerhedskrævende områder, som f.eks. klatring, som desværre også lader til at have medført, at der er kommet en række useriøse, uprofessionelle og ikke mindst sikkerhedsmæssigt utilstrækkeligt uddannede personer ind på "markedet", desværre med store sikkerhedsmæssige konsekvenser til følge.

Dansk Vejlederkreds har igennem årene løbende forsøgt at gøre opmærksom på dette problem og har i den forbindelse offentliggjort beskrivelser af nogle af sagerne.
I visse tilfælde har vi oven i købet fundet, at vi måtte offentliggøre advarsler imod firmaer eller enkeltpersoner.

Det er vigtigt at understrege, at de sager, vi har valgt at offentliggøre, kun udgør en meget lille del af de uheld samt uansvarlige og unødvendigt farlige situationer, der rent faktisk forekommer i forbindelse med tilrettelæggelse af især klatreaktiviteter i disse år.
Vi har kendskab til en række af yderligere sager, og vi arbejder løbende på at offentliggøre i hvert fald en lille del af de værste af dem.
Det skal imidlertid slås fast, at uanset, hvor mange af dem, som du kan finde på disse sider, så er der nødvendigvis kun tale om toppen af isbjerget.

I takt med, at mangden af offentliggjorte sager på disse er steget ganske voldsomt de senere år, så er det også blevet tilsvarende sværere at danne sig overblik over, hvem der er involverede i sagerne.
For alligevel at give mulighed for at se efter, om det firma, den person eller den organisation, som man overvejer at træffe aftale med eller gå på kursus hos, har været involveret i sager med dokumenterede sikkerhedsproblemer, så har vi nu lavet nedenstående alfabetiske oversigt over nogle af de personer, firmaer og organisationer, som er omtalt på vore sikkerhedssider.

God "fornøjelse".

Alfabetisk oversigt over sager om sikkerhed mv:
Søg efter person, firma eller organisation og klik videre til den relevante sag.
Navn på firma, organisation eller person:
Klik på navnet for at gå til den side, hvor personen er omtalt
Sag, hvor vedkommende spiller en rolle
Klik på beskrivelsen for at se sagen i sin helhed

Aalborg Seminarium. Friluftsuddannelsen Kanoulykke på friluftsuddannelsen på Aalborg Seminarium ADVARSEL
ACU, Amtscentralen i Sønderjylland Livsfarlige træklatrekurser & instruktionshæfte fra ACU. ADVARSEL
Aksel Østergaard Sagen om DGIs uansvarlighed ved træklatring ADVARSEL
Aktiv Firma som bruger Sun-Bornholm til at arrangere klatreaktiviteter ADVARSEL
Alis Nielsen Falsk "klatreinstruktør" med dumpet sikkerhedsprøve ADVARSEL
All Action Adventure. Løgne om instruktørbaggrund Falsk selvudnævnt "klatreinstruktør". ADVARSEL
All Action Adventure. Løgne på DBs debatside Falske påstande fra Tom André Jacobsen på DB's debatside ADVARSEL
Amtscentralen i Sønderjylland, ACU Livsfarlige træklatrekurser & instruktionshæfte fra ACU. ADVARSEL
Anders Brogaard Sørensen, Friluftslederuddannelsen Undersøgelse af danske friluftsuddannelser, indeholdende klatring. ADVARSEL
Anders Brogaard Sørensen, Projekt Aktiv Undersøgelse af danske friluftsuddannelser, indeholdende klatring. ADVARSEL
Andersen, Frank Roed & Andersen, Frank Roed Livsfarlige træklatrekurser & instruktionshæfte fra DGI. ADVARSEL
Andersen, Lars "Klatreinstruktør", "uddannet" af Christian Taftenberg ADVARSEL
Andersen, Lars Mærkværdigt forsøg på at starte ny "forening" for friluftsvejledere
Andersen, Thorkil Farlig "klatreuddannelse" på 3 timer i Århus Kommune. UNO ADVARSEL
AOF Daghøjskolen. Friluftslederuddannelse,Randers Undersøgelse af danske friluftsuddannelser, indeholdende klatring. ADVARSEL
Baltic, Team, Farlige klatrekurser? Manglende kvalitetskontrol og sikkerhed ADVARSEL
Baltic, Team. Maling på kliperne Maling på klipperne for at lette kommerciel tilrettelægning af rapelling
Baltic, Team. Ulovligt med eksklusivaftaler. Højesteret afgør, at forsøgene på at leje kystarealerne var ulovlige.
Barfod, Jakob Rømer. "instruktør" for Sports Trainee Undersøgelse af danske friluftsuddannelser, indeholdende klatring. ADVARSEL
Barfod, Jakob Rømer. Farlige klatrekurser? Manglende kvalitetskontrol og sikkerhed hos UIAA-instruktører ADVARSEL
Barfod, Jakob Rømer. Maling på klipperne? Maling på klipperne for at lette kommerciel tilrettelægning af rapelling
Barfod, Jakob Rømer. Ulovligt med eksklusivaftaler. Højesteret afgør, at forsøgene på at leje kystarealerne var ulovlige.
Bloch-Hansen, Jørgen Livsfarlige rapellekurser m. Sun-Bornholm / Johnny Dalgaard ADVARSEL
Bo Fisker, klatring på DGI's friluftsuddannelse Undersøgelse af danske friluftsuddannelser, indeholdende klatring. ADVARSEL
Bo Fisker Livsfarlige træklatrekurser & instruktionshæfte fra DGI. ADVARSEL
Brix, Henning Livsfarlige træklatrekurser & instruktionshæfte fra DGI. ADVARSEL
Bønding, Jan. Uansvarlig formand for DB? Manglende kvalitetskontrol og sikkerhed v. DB/UIAA-instruktører ADVARSEL
Christian Taftenberg Farlig, selvudnævnt "klatreinstruktør". Skolebarn faldt 15 meter ADVARSEL
Christiansen Poul Farlig "klatreuddannelse" på 3 timer i Århus Kommune. UNO ADVARSEL
CVU Midt-Vest, Farlig klatreuddannelse Farlig, selvudnævnt "klatreinstruktør". Skolebarn faldt 15 meter ADVARSEL
CVU-Nord, friluftsuddannelsen Kanoulykke i forbindelse med friluftsuddannelsen på CVU-Nord ADVARSEL
Dalgaard, Johnny Livsfarlige rapellekurser m. Sun-Bornholm / Johnny Dalgaard ADVARSEL
Dansk Bjergklub. Censur på debatsiden. Censur af indlæg på DBs debatside. Ingen medlemsinformation ADVARSEL
Dansk Bjergklub. Maling på klipperne. Maling på klipperne for at lette kommerciel tilrettelægning af rapelling
Dansk Bjergklub. Tapeknuder DBs sikkerhedspraksis stærkt afvigende og uden dokumentation. ADVARSEL
Dansk Bjergklub. Uansvarlig sikkerhedspraksis Manglende kvalitetskontrol og sikkerhed v. DB/UIAA-instruktører ADVARSEL
Dansk team-buildingcenter. Falske "instruktører Falske, selvudnævnte "klatreinstruktører". ADVARSEL
Dansk team-buildingcenter. Falske udsagn Falske påstande fra Tom André Jacobsen på DB's debatside ADVARSEL
Danske Gymnastik- og Idrætsorganisationer, DGI Livsfarlige træklatrekurser & instruktionshæfte fra DGI. ADVARSEL
Dalum, Steen. Falske oplysninger om baggrund Undersøgelse af danske friluftsuddannelser, indeholdende klatring. ADVARSEL
Dansk Team-building Center. Falsk klatreinstrutkrør Falske, selvudnævnte "klatreinstruktører". ADVARSEL
Dansk Team-building Center. Falske påstande Falske påstande fra Tom André Jacobsen på DB's debatside ADVARSEL
Darre, Flemming Undersøgelse af danske friluftsuddannelser, indeholdende klatring. ADVARSEL
DGI Uansvarlig sikkerhedspraksis v. klatring Livsfarlige træklatrekurser & instruktionshæfte fra DGI. ADVARSEL
DGI. Friluftslederuddannelse med klatring Undersøgelse af danske friluftsuddannelser, indeholdende klatring. ADVARSEL
DHL, farlig træklatreuddannelse? Farlig træklatreuddannelse hos Ifi ? ADVARSEL
DHL, rapport om danske friluftsuddannelser Undersøgelse af danske friluftsuddannelser, indeholdende klatring. ADVARSEL
Dirch Lind Undersøgelse af danske friluftsuddannelser, indeholdende klatring. ADVARSEL
Dirch Lind. Klatreuheld Undersøgelse af danske friluftsuddannelser, indeholdende klatring. ADVARSEL
Eenberg, Villy Falsk "klatreinstruktør" med dumpet sikkerhedsprøve ADVARSEL
Erik Mygind, uansvarlig træklatreuddannelse på Ifi? Farlig træklatreuddannelse hos Ifi ADVARSEL
Erik Mygind, rapport om danske klatreuddannelser Undersøgelse af danske friluftsuddannelser, indeholdende klatring. ADVARSEL
Erik Øster Jensen "Klatreinstruktør", "uddannet" af Christian Taftenberg ADVARSEL
EU. Støtte til useriøs "friluftsuddannelse". Undersøgelse af danske friluftsuddannelser, indeholdende klatring. ADVARSEL
EU. Latterlige og unødvendige krav til klatreudstyr Latterlige krav til mærkning af klatreudstyr
Fisker, Bo Livsfarlige træklatrekurser & instruktionshæfte fra DGI. ADVARSEL
Fisker, Bo. klatring på DGI's friluftsuddannelse Undersøgelse af danske friluftsuddannelser, indeholdende klatring. ADVARSEL
Flemming Darre Undersøgelse af danske friluftsuddannelser, indeholdende klatring. ADVARSEL
Force-equip Livsfarlige rapellekurser m. Sun-Bornholm / Johnny Dalgaard ADVARSEL
Frederiksborg Amt. Støtte til useriøs "uddannelse". Undersøgelse af danske friluftsuddannelser, indeholdende klatring. ADVARSEL
Freerslev Hegn Undersøgelse af danske friluftsuddannelser, indeholdende klatring. ADVARSEL
Friluftskompagniet Undersøgelse af danske friluftsuddannelser, indeholdende klatring. ADVARSEL
Friluftstur.dk "Klatreinstruktør", "uddannet" af Christian Taftenberg ADVARSEL
Frank Roed Andersen & Frank Roed Andersen Livsfarlige træklatrekurser & instruktionshæfte fra DGI. ADVARSEL
Friluftslederuddannelsen Undersøgelse af danske friluftsuddannelser, indeholdende klatring. ADVARSEL
Friluftsvejlederuddannelsen Undersøgelse af danske friluftsuddannelser, indeholdende klatring. ADVARSEL
Friluftsvejlederuddannelsen Farlig træklatreuddannelse hos Ifi ADVARSEL
Gert Slyngborg Uansvarlig konsulent vedr. klatresikkerhed i DGI. ADVARSEL
Gymnastik- og idrætshøjskolen ved Viborg Farlig, selvudnævnt "klatreinstruktør". Skolebarn faldt 15 meter ADVARSEL
Hang On AdventureTeam Livsfarlig praksis hos Action-firmaet, HangOn ADVARSEL
Hans-Ejner Juulsen Livsfarlige træklatrekurser & instruktionshæfte fra DGI. ADVARSEL
Hansen, Ronnie Udesen, falske klatreinstruktører Undersøgelse af danske friluftsuddannelser, indeholdende klatring. ADVARSEL
Harremoes, Peter. Klatreuheld. DBs sikkerhedspraksis stærkt afvigende og uden dokumentation. ADVARSEL
Harremoes, Peter. Tapeknuder. DBs sikkerhedspraksis stærkt afvigende og uden dokumentation. ADVARSEL
HE-center Undersøgelse af danske friluftsuddannelser, indeholdende klatring. ADVARSEL
Helveg, Henrik Undersøgelse af danske friluftsuddannelser, indeholdende klatring. ADVARSEL
Henning Brix Livsfarlige træklatrekurser & instruktionshæfte fra DGI. ADVARSEL
Henrik Helveg Undersøgelse af danske friluftsuddannelser, indeholdende klatring. ADVARSEL
Henrik Ljunggreen Manglende kvalitetskontrol og sikkerhed v. DB/UIAA-instruktører ADVARSEL
Hjemmeværnets rapelleinstruktøruddannelse Uheld på rapelleinstruktøruddannelse. Instruktør var selv dumpet ADVARSEL
IfI, farlig træklatreuddannelse ? Farlig træklatreuddannelse hos Ifi ? ADVARSEL
IfI, undersøgelse af friluftsuddannelse Undersøgelse af danske friluftsuddannelser, indeholdende klatring. ADVARSEL
Institut for Idræt, farlig træklatreuddannelse ? Farlig træklatreuddannelse hos Ifi ? ADVARSEL
Institut for Idræt, undersøgelse af friluftsuddannelse Undersøgelse af danske friluftsuddannelser, indeholdende klatring. ADVARSEL
Jacobsen, Tom André. Falsk "klatreinstruktør". Falske, selvudnævnte "klatreinstruktører". ADVARSEL
Jacobsen, Tom André. Falske udtalelser Falske påstande fra Tom André Jacobsen på DB's debatside ADVARSEL
Jakob Rømer Barfod, "instruktør" for Sports Trainee Undersøgelse af danske friluftsuddannelser, indeholdende klatring. ADVARSEL
Jakob Rømer Barfod, farlige klatrekurser? Manglende kvalitetskontrol og sikkerhed hos UIAA-instruktører ADVARSEL
Jakob Rømer Barfod, maling på klipperne? Maling på klipperne for at lette kommerciel tilrettelægning af rapelling
Jakob Rømer Barfod. Ulovligt med eksklusivaftaler. Højesteret afgør, at forsøgene på at leje kystarealerne var ulovlige.
Jan Bønding. Uansvarlig formand for DB? Manglende kvalitetskontrol og sikkerhed v. DB/UIAA-instruktører ADVARSEL
Jens Skovgaard, Projekt Aktiv Undersøgelse af danske friluftsuddannelser, indeholdende klatring. ADVARSEL
Jens Skovgaard, Friluftslederuddannelsen Undersøgelse af danske friluftsuddannelser, indeholdende klatring. ADVARSEL
Jensen, Erik Øster "Klatreinstruktør", "uddannet" af Christian Taftenberg ADVARSEL
Johnny Dalgaard Livsfarlige rapellekurser m. Sun-Bornholm / Johnny Dalgaard ADVARSEL
Juulsen, Hans-Ejner Livsfarlige træklatrekurser & instruktionshæfte fra DGI. ADVARSEL
Jørgen Bloch-Hansen Livsfarlige rapellekurser m. Sun-Bornholm / Johnny Dalgaard ADVARSEL
Klatrepiger Falsk "klatreinstruktør" med dumpet sikkerhedsprøve ADVARSEL
Klatreskolen på Bornholm, Farlige klatrekurser? Manglende kvalitetskontrol og sikkerhed ADVARSEL
Klatreskolen på Bornholm, maling på klipperne? Maling på klipperne for at lette kommerciel tilrettelægning af rapelling
Lars Andersen "Klatreinstruktør", "uddannet" af Christian Taftenberg ADVARSEL
Lars Andersen Mærkværdigt forsøg på at starte ny "forening" for friluftsvejledere
Lars Poulsen Livsfarlig praksis hos Action-firmaet, HangOn ADVARSEL
Lind, Dirch Undersøgelse af danske friluftsuddannelser, indeholdende klatring. ADVARSEL
Lind, Dirch Undersøgelse af danske friluftsuddannelser, indeholdende klatring. ADVARSEL
Lis Reinholdt Livsfarlige træklatrekurser & instruktionshæfte fra DGI. ADVARSEL
Ljunggreen, Henrik Manglende kvalitetskontrol og sikkerhed v. DB/UIAA-instruktører ADVARSEL
MI3 Livsfarlige rapellekurser m. Sun-Bornholm / Johnny Dalgaard ADVARSEL
Midtjysk Klatre- og Rapelleteam Farlig, selvudnævnt "klatreinstruktør". Skolebarn faldt 15 meter ADVARSEL
Mygind, Erik, uansvarlig træklatreuddannelse på Ifi? Farlig træklatreuddannelse hos Ifi ADVARSEL
Mygind, Erik, rapport om danske klatreuddannelser Undersøgelse af danske friluftsuddannelser, indeholdende klatring. ADVARSEL
Rasmussen, Søren Møhlenberg Total fravær af forståelse for sikkerhed v. klatring & klatreaktiviteter. ADVARSEL
Nielsen, Alis Falsk "klatreinstruktør" med dumpet sikkerhedsprøve ADVARSEL
Nielsen, Tom. Skovriderens ulovlige administration Højesteretsafgørelse om retten til at klatre på klipper.
Ole Petersen, Falsk DB-instruktør Undersøgelse af danske friluftsuddannelser, indeholdende klatring. ADVARSEL
Outfitterkompagniet Falsk "klatreinstruktør" med dumpet sikkerhedsprøve ADVARSEL
Peter Harremoes. Klatreuheld Manglende kvalitetskontrol og sikkerhed v. DB/UIAA-instruktører ADVARSEL
Peter Harremoes. Tapeknuder. DBs sikkerhedspraksis stærkt afvigende og uden dokumentation. ADVARSEL
Petersen, Ole. Falsk DB-instruktør Undersøgelse af danske friluftsuddannelser, indeholdende klatring. ADVARSEL
Poul Christiansen Farlig "klatreuddannelse" på 3 timer i Århus Kommune. UNO ADVARSEL
Poulsen, Lars Livsfarlig praksis hos Action-firmaet, HangOn ADVARSEL
Projekt Aktiv, falske klatreinstruktører Undersøgelse af danske friluftsuddannelser, indeholdende klatring. ADVARSEL
Rasmussen, Søren Møhlenberg Total fravær af forståelse for sikkerhed v. klatring & klatreaktiviteter. ADVARSEL
Reinholdt, Lis Livsfarlige træklatrekurser & instruktionshæfte fra DGI. ADVARSEL
Ronnie Udesen Hansen, falske klatreinstruktører. Undersøgelse af danske friluftsuddannelser, indeholdende klatring. ADVARSEL
Rømer, Jakob Barfod, "instruktør" for Sports Trainee Undersøgelse af danske friluftsuddannelser, indeholdende klatring. ADVARSEL
Rømer, Jakob Barfod farlige klatrekurser? Manglende kvalitetskontrol og sikkerhed hos UIAA-instruktører ADVARSEL
Rømer, Jakob Barfod. Maling på klipperne? Maling på klipperne for at lette kommerciel tilrettelægning af rapelling
Ræmer, Jakob Barfod. Ulovligt med eksklusivaftaler. Højesteret afgør, at forsøgene på at leje kystarealerne var ulovlige.
Rådal Friluftsliv "Klatreinstruktør", "uddannet" af Christian Taftenberg ADVARSEL
Skovgaard, Jens. Projekt Aktiv Undersøgelse af danske friluftsuddannelser, indeholdende klatring. ADVARSEL
Skovgaard, Jens. Friluftslederuddannelsen Undersøgelse af danske friluftsuddannelser, indeholdende klatring. ADVARSEL
Skytte, Steen Farlig træklatreuddannelse hos Ifi ADVARSEL
Slyngborg, Gert Uansvarlig konsulent vedr. klatresikkerhed i DGI. ADVARSEL
Sports Trainee Undersøgelse af danske friluftsuddannelser, indeholdende klatring. ADVARSEL
Steen Dalum. Falske oplysninger om baggrund. Undersøgelse af danske friluftsuddannelser, indeholdende klatring. ADVARSEL
Steen Skytte Farlig træklatreuddannelse hos Ifi ADVARSEL
Sun-Bornholm Livsfarlige rapellekurser m. Sun-Bornholm / Johnny Dalgaard ADVARSEL
Susålandets Daghøjskole og Kursuscenter Undersøgelse af danske friluftsuddannelser, indeholdende klatring. ADVARSEL
Sølvsteen, Torben Livsfarlig praksis hos Action-firmaet, HangOn ADVARSEL
Sønderjylland, Amtscentralen i Livsfarlige træklatrekurser & instruktionshæfte fra ACU. ADVARSEL
Søren Møhlenberg Rasmussen Total fravær af forståelse for sikkerhed v. klatring & klatreaktiviteter. ADVARSEL
Sørensen, Anders Brogard, Friluftslederuddannelsen Undersøgelse af danske friluftsuddannelser, indeholdende klatring. ADVARSEL
Sørensen, Anders Brogard. Projekt Aktiv Undersøgelse af danske friluftsuddannelser, indeholdende klatring. ADVARSEL
Taftenberg, Christian Farlig, selvudnævnt "klatreinstruktør". Skolebarn faldt 15 meter ADVARSEL
Team Baltic, farlige klatrekurser? Manglende kvalitetskontrol og sikkerhed ADVARSEL
Team Baltic, maling på klipperne? Maling på klipperne for at lette kommerciel tilrettelægning af rapelling
Team Baltic. Ulovligt med eksklusivaftaler. Højesteret afgør, at forsøgene på at leje kystarealerne var ulovlige.
Thorkil Andersen Farlig "klatreuddannelse" på 3 timer i Århus Kommune. UNO ADVARSEL
Tjele Action Center. Falske klatreinstruktører. Falske, selvudnævnte "klatreinstruktører". ADVARSEL
Tjele Action Center. Falske påstande på DBs debat Falske påstande fra Tom André Jacobsen på DB's debatside ADVARSEL
Tom André Jacobsen. Falsk "klatreinstrutkør" Falske, selvudnævnte "klatreinstruktører". ADVARSEL
Tom André Jacobsen. Falske påstande. Falske påstande fra Tom André Jacobsen på DB's debatside ADVARSEL
Tom Nielsen. Skovriderens ulovlige administration Højesteretsafgørelse om retten til at klatre på klipper.
Torben Sølvsteen Livsfarlig praksis hos Action-firmaet, HangOn ADVARSEL
TORBJØRN YDEGAARD, samlet ovesigt Samlet oversigt over 6 sager, hvor væsentlig sikkerhed ignoreres ADVARSEL
Torbjørn Ydegaard, falsk oversættelse Bevidst falsk og farlig oversættelse af klatreinstruktionsbøger. ADVARSEL
Torbjørn Ydegaard, farlige kurser og hæfter, ACU Livsfarlige træklatrekurser & instruktionshæfte fra ACU. ADVARSEL
Torbjørn Ydegaard, farlige instruktionshæfter, DGI Sagen om DGIs uansvarlighed ved træklatring ADVARSEL
Torbjørn Ydegaard, brug af brystseler til klatring Farlig sikkerhedspraksis på klatre-kurser og -uddannelser. ADVARSEL
UNO-Centeret Farlig "klatreuddannelse" på 3 timer i Århus Kommune. UNO ADVARSEL
US-Centret. Livsfarlig klatreinstruktøruddannelse Undersøgelse af danske friluftsuddannelser, indeholdende klatring. ADVARSEL
Vesbæk Center for friluftsuddannelse. Farlig, selvudnævnt "klatreinstruktør". Skolebarn faldt 15 meter ADVARSEL
Vesbæk-Center. Livsfarlig klatreinstruktøruddannelse Undersøgelse af danske friluftsuddannelser, indeholdende klatring. ADVARSEL
Viborg-Seminariet. Farlig klatreuddannelse Farlig, selvudnævnt "klatreinstruktør". Skolebarn faldt 15 meter ADVARSEL
Villy Eenberg Falsk "klatreinstruktør" med dumpet sikkerhedsprøve ADVARSEL
YDEGAARD, TORBJØRN, samlet oversigt Samlet oversigt over 6 sager, hvor væsentlig sikkerhed ignoreres ADVARSEL
Ydegaard, Torbjørn, falsk oversættelse Bevidst falsk og farlig oversættelse af klatreinstruktionsbøger. ADVARSEL
Ydegaard, Torbjørn, farlige kurser og hæfter, ACU Livsfarlige træklatrekurser & instruktionshæfte fra ACU. ADVARSEL
Ydegaard, Torbjørn, farlige instruktionshæfter, DGI Sagen om DGIs uansvarlighed ved træklatring ADVARSEL
Ydegaard, Torbjørn, brug af brystseler til klatring Farlig sikkerhedspraksis på klatre-kurser og -uddannelser. ADVARSEL
Østergaard, Aksel Sagen om DGIs uansvarlighed ved træklatring ADVARSEL
Århus Kommune Farlig "klatreuddannelse" på 3 timer i Århus Kommune. UNO ADVARSEL

Se også oversigten over KAL®-autoriserede.

- "Unge" smarte "mænd" med ondt i selvtilliden, som tror, at de bliver mere "mænd" af, at der står "instruktør" mellem deres iøvrigt alt for ofte meget smalle skulderblade.
- Unge mænd som samtidigt er så selvoptagede, at det er en fornærmelse, at gøre opmærksom på, at deres selvtillidsproblemer måske ikke burde bringe andre i fare.

Det lader til at udgøre et centralt problem i forsøgene på at skabe en kvalificeret og nødvendig debat om sikkerhed ved klatreaktiviteter.


Mange især yngre mænd lader til at finde det attraktivt at stå som arrangører af klatreaktiviteter op eller ned ad næsten hvad som helst uden, at de selv har nogen baggrund, endsige godkendelse indenfor området.
Konsekvensen har været en lang række uheld og tæt-på-uheld, som kunne være undgået.

En del af disse af disse mennesker reagerer uhyre voldsomt, når talen kommer ind på spørgsmålet om kundskaber, ansvarlighed, uddannelse, autorisation eller blot godkendelse. (Se f.eks. sagerne om ACU (Amtscentralen for Sønderjylland), DGI (Danske Gymnastik- og Idrætsorganisationer og Tjele Actioncenter).
Flere "interessante" sager er på vej.
Andre reagerer (ikke) ved at forsøge at tie problemerne ihjel (se f.eks. ovenstående sager og sagen om Dansk Bjergklub (DB).DB's rolle er i den sammenhæng interessant.
Kendetegnende er en lang række tilsyneladende bevidste forsøg på at undgå debat om kvalificering af sikkerhedsniveauet i dansk klatring.
DB's grundlæggende holdnig til sikkerhedsspøgsmål lader til at være præget af en høj grad af konfliktskyhed, hvilket desværre helt unødvendigt risikerer (hvis det ikke allerede er tilfældet) at medføre tab af både liv og førlighed.

Normalt ville man vel forvente at finde en nødvendig debat om klatresikkerhed i den nationale klatreklub?
Hvis man ser på f.eks. Deutche Alpen Verein (DAV), Östereisiche Alpen Verein (ÖAV), British Mountaineering Council (BMC) eller Norsk Klatre Forbund (NF), så vil man se, at en endog meget stor del af disse foreningers arbejde drejer sig om både at forbedre men også og ikke mindst at dokumentere alle (eller i det mindst så mange som muligt) ulykker og tæt-på-ulykker for dermed at give andre mulighed for at lære heraf.

Imidlertid må vi desværre efter mere end 10 års arbejde med disse spørgsmål nødtvunget konstatere, at DB tilsyneladende ikke interesserer sig for disse sprøgsmål og desuden forsøger at tie dem ihjel.

Se f.eks. sagen på disse sider, der dokumenterer et sådant tilfælde af tilsyneladende (uansvarlig) ligegyldighed, der meget let kan føre til alvorlige ulykker.

Også tidligere eksempler, hvor daværende kursuskoordinator i DB, Peter Harremoes (PH), opsatte et topreb (samme type situation, som den, der er vist på ovennævnte sider), hvorefter hele dette med topsikringer og Hanne Lauritsen røg ned!
PH, der ikke bare var kursuskoordinator, men også bestyrelessmedlem, holdt tilsyneladende tavst om dette uheld, som måske ellers kunne have givet andre lejlighed til at lære noget.
Flere måneder senere var bestyrelsen, herunder formanden, Jan Bønding, fortsat ikke informerede!
Først da Hanne Lauritsen lykkedes at få en lille (anonymiseret) artikel om uheldet optaget i klubbladet blev dette kendt.
Hun var dog ikke i en position til at kommentere, hvorfor sikringerne sad, som de gjorde, og dermed til at drage konklusioner ud fra dette (udover, selvfølgelig, at de ikke holdt).
Det havde derfor været nærliggende, om den ansvarlige og klubbens kursuskoordinator havde kommenteret uheldet og givet sin vurdering af årsagerne hertil.
Sammenlagt danner både disse og andre hændelser et tragisk billede af noget, der kunne ligne en selvtilfreds, selvgod ledelse af bjergklubben og af et uansvarligt uddannelsesudvalg med habilitetsproblemer (se sagen på disse sider), som ved ikke at tage sikkerheds -spørgsmålene og -debatten alvorligt (eller overhovet tage den op) dermed risikerer indirekte at være medvirkende til (unødvendige) uheld i fremtiden.

Normalt ville man måske ikke finde det oplagt, at en brancheforening løftede denne opgave.
Igennem de seneste 10-12 år har det imidlertid vist sig, at DB ikke ønsker offentlighed om uheld for slet ikke at tale om at indgå i dialog og debat (intern eller eksternt) om disse spørgsmål.
Samtidigt har Dansk Vejlederkreds med en række sager igennem den samme periode vist, at vi tager disse spørgsmål alvorligt.
Den tilsyneladende gennemgribende og massive ansvarsløshed og ansvarsflugt i disse spørgsmål, har efter generalforsamlingen 2000 medført, at Dansk Vejlederkreds har besluttet, at man vil forsøge at gøre noget mere ved disse problemer.
Denne side er således et resultat heraf, og målet er løbende at gøre flere af de sager, vi har været og er involverede i, offentligt kendte, så også folk udefra kan se problemerne og deres omfang

Du er selvfølgelig også velkommen til at skrive en mail til Dansk Vejlederkreds.

©


© Disse sider må ikke kopierers, hverken helt eller delvist, uden skriftlig tilladelse fra Dansk Vejlederkreds.