NORDISK FORUM. Kontaktsted for studerende og vejledere i naturligt friluftsliv i Skadinavien. Friluftsliv. Natur- og friluftsliv. Uddannelse. Utbildning. Vejlederstudier. Vegledning. Vejledning. Vägledning. Vejledere i natur- og friluftsliv. Vejlederuddannelser. Vägledareutbildning. Professionelle vejledere i natur- og friluftsliv. Dansk Vejlederkreds. FOR-UT. Sjövik Folkhögskola, Information. klatring, rapelling, friluftsliv, kano, kanot, kanadensare, kajak, ski, fjell, fjellklatring, fjällklattring


Velkommen til:
SKANDINAVISK FORUM

- for vejledere og vejlederstuderende i naturligt friluftsliv i Skandinavien.

Denne side indeholder indtil videre 3 muligheder:
1.
Find information
om
skandinaviske vejledere
indenfor naturligt friluftsliv.
2.
Indlæg, fjern eller
revider information om dig og dit tilbud

indenfor naturligt friluftsliv.
Nyt: Se også information om vejledere i FOR-UT.
3. Kom i kontakt med skandinaviske studerende og vejledere i natur- og friluftsliv.
Brug Skandinavisk FoRum


Brug vort nye "mødested" på nettet.

Skandinavisk FoRum

Du kan efterspørge kursus- og uddannelsessteder indenfor naturligt friluftsliv
Du kan lægge informationer, som du tror, at andre kan have glæde af
Du kan få kontakt med andre studerende
Du kan starte eller tage del i en debat
Du kan træffe aftaler
Eller...

Det er op til dig

PS: Husk navn og telefonnummer/mail, når du skriver i kontaktforum


Da det er første gang, vi forsøger os med dette, vil der sikkert være behov for justeringer og ændringer mv.
Det er derfor vigtigt, at du melder tilbage med bemærkninger og ændringsforslag mv.
Alle forslag vil blive taget imod med glæde, da vi gerne skulle have det bedst mulige mødested.

Har du spørgsmål eller forbedringsforslag, er du velkommen til at
Maile til Forum-administrator.


Baggrund for disse sider:
Dansk Vejlederkreds afholdt Nordisk Forum-møde på Akademin för Natur- & Friluftsliv i Sverige, den 19.-20. november 2001.
Udover repræsentanter for Dansk Vejlederkreds var der også både repræsenter og studerende fra bl.a. FOR-UT, Høgfjellsskolens 2-årige veglederutbildning, Sjövik Folkhögskoles 2-årige friluftsvägledareutbildning og Vägledarnätet.
På mødet blev det bl.a. besluttet at oprette et kontaktsted på nettet, hvor nordiske vejledere og studerende i naturligt friluftsliv kunne få lettere adgang til at blive synlige overfor hinanden og til at træffe aftaler om at mødes.

Denne side er bl.a. en konsekvens heraf.Mail til: Kontakt-Forum administrator