Klatring med slynger

Dokumentation fra T.Ydegaards "leg og liv i træerne".

Uddrag fra Vejledning 1: Leg og liv i træerne fra DGI3. Klatring med slynger
3.1 Sikring med slynger
Ved klatring med slynger sikrer hver person sig selv under klatringen. Man skal være udstyret med en sele og minimum to karabiner og to slynger á 120 cm. Man kan med fordel medbringe yderligere karabiner og slynger.


"Slyngemetoden"Man sikrer sig ved at lave slyngstik med en slynge omkring en gren af underarmstykkelse og fæstne slyngen til selens indbindingsløkke med en karabin.
Derefter klatrer man så langt op slyngen tillader og gentager sikringen med den anden slynge. Den første slynge løsnes, og man klatrer videre.

Vigtigt: Sørg for at en ny sikring er etableret inden den gamle løsnes.

Undgå andet end slyngstik omkring grenene.

Bemærkning: I dette hæfte står der INTET om faldfaktor eller om fangryk!