Torbjørn Ydegaard. Farlig vejleder i klatring. Farlig anbefaling af brystseler. Friluftsliv. Klatring. Rapelling, Træklatring, Advarsler imod useriøse og farlige firmaer, organisationer og personer indenfor frilufts- og oplevelsesbranchen. Dokumentation.. Dansk Vejlederkreds' side om sikkerhed i friluftsliv. Klatring. Træklatring. Tr?klatring. Friluftsliv.KRAV mv.

At-vejledninger:


At- vejledninger er Arbejdstilsynets anvisninger på, hvordan en række forskellige arbejdsopgaver skal udføres.

Vi blev i sommeren spurgt, om vi ville medvirke til at lave nye At-vejledninger bl.a. for rebunderstøttet arbejde og for rapelling.
Vi gik derfor ind i arbejdet.
Nedenfor kan du downloade nogle af udkastene til At-vejledninger:


Læs og download:

Udkast til:

At-vejledning for abseil (rapelling) (Rekreativ, oplevelsesbaseret abseil).

At-vejledningen for Rope-Access. (Industriel brug af rebbaseret arbejde).

At-vejledningen for topkapning beskæring mv. (Rebunderstøtttet arbejde i træer).


At-vejledningerne downloades som pdf-filer
Pdf-filer kan læses med programmet Acrobat Reader, der kan downloades gratis her.

Derudover er det værd at være opmærksom på, at alle offentligt tilgængelige forlystelser, herunder f.eks. rebbaner eller abseil (rapelling) skal være godkendt af både politiet og af Teknologisk Institut eller Force-instituttet.
Ydermere bør man være opmærksom på borgerlig strafferets § 52.
Endelig bør man være opmærksom på de særlige forhold, der gælder for alle forsikringer i forbindelse med enhver form for klatrring og brug af klatreudstyr.
Særligt den lovpligtige arbejdsskadeforsikring, erhvervsansvarsforsikringen og ikke ulykkesforsikringerne, både i forhold til arrangører og til deltagere er værd at nævne.
Klatre-Centeret har i forbindelse med deres klatreuddannelser lavet en særlig folder, der redegør detaljeret for disse forsikringsforhold i forhold til klatring.


© Copyright. Dansk Vejlederkreds